หน้าแรก การใช้ชีวิต ปัญหาการใช้ชีวิตของคนหูหนวกที่คนปกติไม่เคยรู้ ?

ปัญหาการใช้ชีวิตของคนหูหนวกที่คนปกติไม่เคยรู้ ?

by suksan
คนหูหนวก

ปัญหาการใช้ชีวิตของคนหูหนวกที่คนปกติไม่เคยรู้ ?

ในสังคมปัจจุบัน พื้นที่ว่างสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินมีน้อยมาก โดยเฉพาะในบ้านเราที่ไม่สะดวกสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือคนหูหนวก ไม่ใช่แค่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเท่านั้น คนพิการในด้านต่าง ๆ ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน มาดูกันว่ามีปัญหาอะไรไหม

มารู้จักผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือคนหูหนวกกันก่อน

ผู้บกพร่องทางการได้ยิน คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือก็คือ ผู้ที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงคนหูหนวก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1. คนหูหนวกที่มีการสูญเสียการได้ยินรุนแรงมาก จนไม่สามารถเข้าใจคำพูดผ่านการได้ยินได้ ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง โดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป

2. คนหูหนวก หมายความว่า บุคคลที่เหลือการฟังให้ได้ยินคำพูดโดยผ่านการได้ยิน ปกติใส่เครื่องช่วยฟัง ถ้าวัดการได้ยินจะสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบล เหลือ 26 เดซิเบล

คนหูหนวก

ข้อจำกัด สำหรับการเป็นคนหูหนวก

  1. การสื่อสารเป็นเรื่องยากและเป็นข้อจำกัดสำหรับคนหูหนวก เพราะไม่สามารถถ่ายทอดเป็นภาษาพูดได้
  2. มีปัญหาการขาดแคลนล่ามภาษามือและเครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยในการสื่อสาร
  3. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ ยังขาดคำอธิบายตัวละคร หรือไม่มีล่ามภาษามือ
  4. ข้อมูลการดำเนินงานทางวิชาการ และผู้บริหารยังคงต้องอาศัยการรับฟังของผู้คน
คนหูหนวก

ปัญหาคนหูหนวกด้ยินที่อยู่ร่วมกับคนปกติ

  1. คนหูหนวกมีภาษาเขียนที่แตกต่างจากคนปกติ รูปแบบการเขียนจะเป็นประโยคภาษาไทยที่จัดเรียงเหมือนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  2. จะไม่สามารถเรียนหลักสูตรพิเศษเหมือนเด็กปกติได้ เนื่องจากมีปัญหาในการสื่อสารและการฟัง
  3. เวลาคุยกับคนปกติต้องใส่เครื่องช่วยฟังตลอดเวลา
  4. ทุกที่ที่คุณไป คุณต้องมีพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทอยู่กับคุณเสมอ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการไม่ได้ยิน
  5. ปัญหาการเดินทางเนื่องจากไม่ได้ยิน หากเดินและรถยนต์ขับตามหลังเขาบีบแตรใส่คนหูหนวกบางคนก็ไม่ได้ยิน
  6. ถูกเมิน เพราะเมื่อไม่ได้ยิน บางคนก็จะชอบเดินหนี ไม่พูดซ้ำ บางคนหัวเราะเยาะ
คนหูหนวก

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาผู้บกพร่องทางการได้ยินบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลายเรื่องที่คนปกติยังเข้าใจผิดกันอยู่ ผมจึงอยากให้ความสำคัญกับคนหูหนวกหรือผู้พิการในด้านอื่น ๆ มากขึ้น พวกเขาคือผู้ที่มีหัวใจ คิดและรู้สึกได้ ไม่อยากให้เรามองต่างกัน และไม่เยาะเย้ยพวกเขา คนหูหนวกคือคนเหมือนเรา เราอยู่ในสังคมเดียวกัน เราควรช่วยเหลือกัน คอยดูความช่วยเหลือจะดีกว่า อ่านบทความที่น่าสนใจ ชีวิตสุขสันต์

Leave a Comment