หน้าแรก การใช้ชีวิต การใช้ชีวิตแบบ New Normal คืออะไร ?

การใช้ชีวิตแบบ New Normal คืออะไร ?

by suksan
New Normal

การใช้ชีวิตแบบ New Normal คืออะไร ?

เพื่อน ๆ หลาย ๆ คนคงจะคุ้นกับคำนี้ว่า New Normal เพราะคำนี้เริ่มนำมาใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา แล้วคำนี้จริงหมายความว่าอย่างไร? และจำเป็นต้องใช้ชีวิตของเราหรือไม่? เขาบอกว่าสังคมเรากำลังเข้าสู่ชีวิตแบบ New Normal จริง ๆ หรือเปล่า วันนี้จะพาเพื่อน ๆ มาทำความเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้เพื่อทราบที่มาที่แท้จริงและเกิดขึ้นได้อย่างไร ชีวิตสุขสันต์ จะพาไปดู ไปดูกันเลยยยย

New Normal

ทำความรู้จักกับคำว่า New Normal

แล้วเราทุกคนก็มาถึงยุคของการเปลี่ยนแปลง ทั้งพฤติกรรมส่วนตัว ครอบครัว สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมกะทันหันอันเนื่องมาจากโรคอุบัติใหม่ หลาย ๆ คนคงคุ้นเคยกับคำว่า New Normal และหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่า เทอมนี้มีมานานแล้ว วันนี้เราพยายามหาคำตอบว่า New Normal มีความหมายอย่างไรในอดีตและปัจจุบัน และเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น ที่สำคัญในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตปกติบนพื้นฐานของความปกติใหม่

New Normal

ประวัติของคำว่า New Normal

New Normal เปิดตัวครั้งแรกโดย Bill Gross ผู้ก่อตั้งบริษัทจัดการสินทรัพย์ของอเมริกา ขณะนั้นท่านเคยบรรยายสภาพเศรษฐกิจโลก หลังวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2550-2552 ที่ต้องใช้คำว่า New Normal เป็นเพราะว่าวิกฤติเศรษฐกิจเดิมเป็นแบบคงที่และเป็นวัฏจักรเดียวกัน คือเมื่อเศรษฐกิจเติบโตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จะมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และหลังวิกฤตเศรษฐกิจ อีกไม่นานเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัว แล้วกลับมาเติบโตได้ดีอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติ จนเรียกได้ว่า ‘ปกติ’ (Normal) แต่หลังจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ หลายคนคิดว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่สามารถกลับมาเติบโตได้ดีเหมือนเดิม กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไป แม้ว่าหลายประเทศจะมีหนี้สาธารณะที่สูงมาก ๆ การกู้ยืมเงินจากอนาคตเพื่อแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันจะส่งผลให้การเติบโตในอนาคตลดลงจึงใช้คำว่า “New Normal” เพื่อหมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงซึ่งไม่คาดว่าจะกลับมาเติบโตในระดับเดียวกัน

New Normal

อันที่จริง คำว่า New Normal มีมานานแล้ว แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาด เพื่อที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของเรา มันก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซากจำเจ และเพื่อให้งานสบายขึ้นอีกด้วย สุดท้ายนี้อยากให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย เผื่อจะมีวิกฤตโรคระบาดอีกในอนาคต การแพร่กระจายจะลดลง และไม่มีผู้ป่วยที่ป่วยเหมือนทุกวันนี้

ที่มาข้อมูล: https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2288

Leave a Comment