หน้าแรก บทความแนะนำ ทักษะสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

ทักษะสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

by suksan
ชีวิตในอนาคต

ทักษะสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

ชีวิตในอนาคต ทักษะที่จะว่าต่อไปนี้ จะเป็นทักษะสำคัญต่อการทำงานเป็นส่วนใหญ่นะครับ เรามาดูกันครับว่ามีทักษะอะไรกันบ้าง 

อย่างเช่น ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหา ที่ World Economic Forum ได้จัดให้กลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นทักษะสำคัญที่สุดในอนาคตเพราะในอนาคตการทำงานจะยิ่งมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโลกยุคใหม่จึงต้องการพนักงานที่มีทักษะการคิดและตัดสินใจที่ดี รวมถึงสามารถคิดค้นวิธีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้ ทักษะเหล่านี้จึงเป็นทักษะที่พนักงานควรมีไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม วันนี้ ชีวิตสุขสันต์ จะพามาดู

ทักษะสำคัญที่จำเป็นในยุคปัจจุบันมีทักษะไหนกันบ้างนะ?

 • ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม 
 • ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
 • ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  
 • ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่
 • ทักษะการใช้เหตุผล 
 • ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการระดมความคิด
 • ทักษะด้านการบริหารจัดการตัวเอง

ทักษะสำคัญที่พนักงานควรพัฒนาและฝึกฝนอยู่เสมอ  

เมื่อองค์กรต้องเจอปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลง สิ่งที่องค์กรคาดหวังคือการที่พนักงานสามารถรับมือกับปัญหาได้ สามารถจัดการกับอารมณ์และความกดดัน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

 • ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ทักษะการรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน
 • ทักษะการปรับตัว
 • ทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทักษะสำคัญที่มีความต้องการมากในอนาคต

ในอนาคตโลกจะต้องการผู้นำที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า ผู้นำยุคใหม่จึงต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสังคมการทำงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมา

 • Leadership & Social Influence ทักษะการเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม
 • ทักษะด้านเทคโนโลยี เมื่อองค์กรต้องปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น ทักษะการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัลและโปรแกรมใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Data & AI, Cloud Computing, Digital Marketing & E-Commerce, Software Engineering หรือ Product Development นอกจากนี้ทักษะด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมก็จะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเช่นกัน
 • ทักษะการใช้ ดูแล และจัดการเทคโนโลยี 
 • ทักษะการออกแบบและการเขียนโปรแกรม 

ทำไมทักษะเหล่านี้ถึงมีความสำคัญในอนาคตข้างหน้านี้ละ ก็เพราะว่าปี 2020 ถือเป็นปีที่ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เราในฐานะคนทำงานจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะจากรายงานของ  World Economic Forum   คาดการณ์ว่าใน 5 ปีข้างหน้า โลกการทำงานจะต้องเผชิญกับภาวะ “double-disruption” ทั้งจากโควิดและการใช้ระบบ automation เข้ามาทดแทนการจ้างคน  ผลกระทบนี้อาจทำให้คนทำงานที่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปมีโอกาสเสี่ยงตกงาน โดยจากการสำรวจพบว่ามีคนทำงานกว่า 50% ที่ยังขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับในอนาคตข้างหน้า

Leave a Comment