หน้าแรก บทความแนะนำ เรื่องของปูม้าและปูทะเล

เรื่องของปูม้าและปูทะเล

by suksan
ปูม้า

เรื่องของปูม้าและปูทะเล

ปูที่อาศัยอยู่ในทะเลและเป็นที่รู้จักกันและนิยมนำมาบริโภคกันนั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ ปูทะเลเป็นปูชนิดหนึ่งที่มีกระดองกลมรีเป็นรูปไข่ สีดำปนแดงหรือสีน้ำตาลเข้ม และปูม้าลักษณะทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนตัว, อกและท้อง นับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมนำมาปรุงสดเป็นอาหาร วันนี้มารู้จักกับปูทั้ง 2 ให้มากขึ้นจากบทความนี้กันเลยค่ะ

  1. ปูทะเลเป็นอย่างไร
ปูม้า

ชื่อเรียกในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป เช่น ปูทะเล ปูดำ ปูขาว ปูทองหลาง ปูทองโหลง ปูทองแดง เป็นต้น ลักษณะที่แตกต่างกันทั้งชื่อและลักษณะภายนอกนั้น อาจจะเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยซึ่งแตกต่างกันไป ปูทะเลเป็นปูที่เรามักพบว่าจะขายแบบตัวเป็น ๆ โดยมัดก้ามของมันไว้ ราคาขึ้นอยู่กับขนาด จะอาศัยกระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำกร่อย ป่าชายเลน และปากแม่น้ำที่มีน้ำทะเลท่วมถึง โดยพบซุกชุมบริเวณที่เป็นหาดโคลน หรือเลนที่มีป่าแสม แม่ปูจะมีไข่ในระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม สามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปี โดยจะวางไข่ซุกชุมในระหว่างเดือนสิงหาคม -ธันวาคม และไข่ของปูทะเลจะมีสีส้มแดง

  1. ปูม้าเป็นอย่างไร
ปูม้า

ปูม้าซึ่งพบทั้งหมด 90 ชนิดทั่วโลก และพบในประเทศไทยประมาน  19 ชนิด สำหรับปูม้าในประเทศไทย สามารถพบได้แทบทุกจังหวัดที่อยู่ติดฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย โดยอาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำและแถบชายฝั่งทะเล เป็นปูที่ตายง่ายดังนั้นปูม้าที่เราพบมักจะเป็นปูแช่น้ำแข็งซึ่งการเลือกก็ต้องเลือกปูที่มีน้ำหนักมาก ก้ามและขาอยู่ครบ

  1. ลักษณะของปูม้าตัวผู้และตัวเมียแตกต่างกันอย่างไร
ปูม้า

หากต้องการกินเนื้อปูควรซื้อปูตัวผู้จะมีเนื้อมากกว่า โดยปูม้าตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะแตกต่างกันที่จับปิ้งและสี ตัวผู้มีก้ามยาวเรียวกว่า สีฟ้าอ่อน และมีจุดขาวตกกระทั่วไปบนกระดองและก้าม พื้นท้องเป็นสีขาวจับปิ้งเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียวสูง ส่วนตัวเมียจะมีก้ามสั้นกว่า กระดองและก้ามมีสีฟ้าอมน้ำตาลอ่อนและมีจุดขาวประทั่วไปทั้งกระดองและก้าม เมื่อถึงฤดูกาลวางไข่ปูม้าตัวเมียจะมีไข่ติดอยู่บริเวณรยางค์ซึ่งเคยเป็นขาว่ายน้ำในระยะวัยอ่อน โดยในระยะแรกไข่จะอยู่ภายในกระดองต่อมากระดองทางหน้าท้องจะเปิดออกมา ทำให้สามารถเห็นไข่ชัดเจนจึงมักเรียกปูม้าในระยะนี้ว่า “ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง” และไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการนำมาบริโภค

  1. เคล็ดลับการเลือกซื้อปู
ปูม้า

การเลือกซื้อปูดูว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ด้วยการดูที่ตาของมันจะขยับเมื่อถูกเขี่ย เมื่อซื้อมาแล้วยังไม่ได้ปรุงอาหารต้องเอาผ้าคลุมไว้ เพื่อป้องกันถ้าถูกยุงกัดตาปูอาจตายได้ และเมื่อจะนำมาทำอาหาร ต้องใช้มีดปลายแหลมแทงลงไปที่มุมแหลมของจับปิ้งหรือสามเหลี่ยมที่ท้องปูจะตายทันที การนึ่งปูที่ไม่ตายนอกจากจะเป็นการทรมานเกินไปแล้วยังจะทำให้ขาของมันหลุดด้วย บทความจาก หวยสด

ปูม้า

Leave a Comment