หน้าแรก บทความแนะนำ สังคมพหุวัฒนธรรม

สังคมพหุวัฒนธรรม

by suksan
พหุวัฒนธรรม

สังคมพหุวัฒนธรรม

พหุวัฒนธรรม ปัจจุบันบริษัทจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้เปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมและเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในระดับสูงในสังคมพหุวัฒนธรรมที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมโลกของเราเมื่อพูดถึงโลกของธุรกิจ คุณจะพบกับประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในวิธีต่าง ๆ อยู่เสมอ ยกตัวอย่างสังคมพหุวัฒนธรรม  วันนี้ ชีวิตสุขสันต์ จะพามาดู

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดที่ธุรกิจต้องการ

สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายแง่มุม หัวข้อหลักบางส่วนที่ต้องกล่าวถึง ได้แก่ เศรษฐกิจของพหุวัฒนธรรม วัฒนธรรมและศาสนา พรรคการเมือง การเมืองและสื่อ

ผลกระทบของสังคมพหุวัฒนธรรม

สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นคำที่ประกาศเกียรติคุณโดยสหรัฐอเมริกา แต่ใช้กับสังคมใด ๆ ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเศรษฐกิจและสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่งมันหมายถึงผู้ที่มีภูมิหลังทางชาติพันธุ์ต่างกัน อย่างไรก็ตาม บางคนไม่เต็มใจที่จะระบุว่าเป็นสมาชิกของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งที่พวกเขาจะพยายามแยกตัวออกจากวัฒนธรรมนั้น คนเหล่านี้ – เรียกว่า “ผู้แบ่งแยกวัฒนธรรม” – เลือกที่จะอยู่ในฟองสบู่ของตนเองด้วยค่านิยมของตนเองเพื่อไม่ให้สัมผัสกับวัฒนธรรมหรือศาสนาที่แตกต่างกันซึ่งอาจเปลี่ยนความเชื่อและค่านิยมของพวกเขา

ส่วนนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้

ส่วนนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและผลกระทบที่มีต่อผู้คน สันนิษฐานว่าส่วนนี้อ่านโดยนักเรียนในกลุ่มอายุต่าง ๆ ตั้งแต่เด็กจนถึงแก่ ควรสังเกตว่าไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่สนใจอ่านหนังสือนี้เท่ากัน และบางคนอาจอ่านเพียงคร่าว ๆ ดังนั้น เอกสารอภิปรายจึงต้องเป็นมากกว่าการแนะนำทั่วไปในหัวข้อเรื่อง และรวมข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับแนวโน้มเฉพาะบางอย่างที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ บทนำ: บทนำนี้ควรสั้นแต่เพียงพอที่จะให้มุมมองโดยรวมของเนื้อหาของหนังสือ: ครอบคลุมอะไรบ้าง แตกต่างจากเล่มอื่น ๆ อย่างไร? ทำไมเราถึงต้องการหนังสือแบบนี้? บทนำจะต้องเขียนในลักษณะที่

สังคมพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายมากในการแต่งหน้ากับผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ ความหลากหลายนี้ส่งผลต่อวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์และธรรมชาติของมนุษย์ และในทางกลับกัน วิธีที่เราดำเนินการและทำธุรกิจ เพื่อจัดการกับความท้าทายนี้ สมาชิกของ IWUA ได้พัฒนาเอกสาร “การแข่งขันและความหลากหลาย: ความท้าทายของความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน” ซึ่งพวกเขาได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมความหลากหลายและการรวมกันภายในองค์กรนี่เป็นเอกสารประกอบกับเอกสารก่อนหน้าซึ่งเผยแพร่ในปี 2554 โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)ปัจเจกนิยมที่เห็นอกเห็นใจเป็นลักษณะทั่วไปของโลกสมัยใหม่ แต่ก็สามารถเห็นได้ในวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ ในตอนนี้ เราจะมาดูที่สังคมพหุวัฒนธรรมและวิธีที่พวกมันพัฒนา

สังคมพหุวัฒนธรรมในอดีต

ในอดีต การเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานในสังคมของเรา อย่างไรก็ตาม ในศตวรรษที่ 20 และทุกวันนี้ เราก็มีความอดทนต่อวัฒนธรรมและเผ่าพันธุ์อื่นมากขึ้น ได้เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

ปัจจุบันผู้เขียนเนื้อหาถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรม พวกเขาต้องสามารถเข้าใจและเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในโครงการของพวกเขา

สังคมพหุวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในส่วนที่ท้าทายที่สุดของโลกปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การอภิปรายและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครของสังคมพหุวัฒนธรรมในอินเดีย

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ข้อมูลและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมในอินเดีย ความท้าทาย จุดสว่าง และความท้าทาย

Leave a Comment