หน้าแรก บทความแนะนำ ระบบการศึกษาไทย

ระบบการศึกษาไทย

by suksan
ระบบการศึกษาไทย

ระบบการศึกษาไทย

บทความนี้ ชีวิตสุขสันต์ จะอธิบายว่าระบบการศึกษาไทยคืออะไร และแตกต่างจากระบบการศึกษาของตะวันตกอย่างไร นอกจากนี้เรายังอธิบายว่าภาพรวมของเส้นทางการศึกษาของนักเรียนไทยแตกต่างจากของนักเรียนคนอื่น ๆ ในโลกอย่างไร

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ระบบการศึกษาไทยเผชิญคือการจัดหาการศึกษาคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ระบบการศึกษาไทยยังคงประสบปัญหามากมาย รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยความช่วยเหลือของโครงการ “สร้างความคิด” และ “การรู้เท่าทันไอเดีย” ความพยายามเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นความสำเร็จแล้ว แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจน: ยังมีหนทางอีกยาวไกลก่อนที่ลูกๆ  ของเราจะได้รับบการศึกษาที่ดีกว่าพ่อแม่

ระบบการศึกษาของไทยเติบโตเร็วกว่าประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2558 มีนักเรียนมากกว่า 70,000 คนลงทะเบียนเรียนในระดับมัธยมศึกษา บางพื้นที่ของประเทศยังเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนายหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ แต่บางคนล้มเหลวในการศึกษาเพราะไม่ได้รับประโยชน์จากโอกาสหรือทรัพยากรที่รัฐบาลจัดหาให้ แม้ว่าบริษัทอย่าง Google และ Facebook จะทำให้ชีวิตพนักงานง่ายขึ้นด้วยการจัดหลักสูตรฟรีหรือหลักสูตรออนไลน์ที่มีให้เท่านั้น แต่โรงเรียนก็ยังไม่สามารถจัดหลักสูตรดังกล่าวได้ เนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอ ใน

ระบบการศึกษาไทยพัฒนาโดยรัฐบาล อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในระบบการศึกษาในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ระบบการศึกษาใหม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เหตุผลประการหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนวิธีการสอนนั้นเกิดจากการที่มาตรฐานการศึกษาของทางราชการเปลี่ยนแปลงไป และมีทรัพยากรและครูไม่เพียงพอ บางคนบอกว่าพวกเขาไม่สามารถสอนภาษาไทยได้ดีเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่เจ้าของภาษา หรือเพราะว่าพวกเขาไม่มีความชำนาญในด้านวิธีการสอนภาษา พวกเขายังต้องผ่านการทดสอบหลายครั้งก่อนที่จะได้รับตำแหน่งการสอน ซึ่งจะทำให้พวกเขาเครียดได้

ระบบการศึกษาไทยที่แพงที่สุดในโลก 

ระบบการศึกษาไทยไม่ได้เป็นเพียงระบบเดียวที่แพงที่สุดในโลก แต่ยังเป็นระบบที่เก่ามากด้วย ระบบการศึกษาปัจจุบันได้รับการพัฒนาในปี พ.ศ. 2368 และแก้ไขในปี พ.ศ. 2475 เนื่องจากระบบการศึกษานี้มีมาช้านานแล้ว จึงสะสมชื่อเสียงที่ไม่ดีและขาดประสิทธิภาพ

ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันมีปัญหามากมายที่สามารถพบได้ทุกที่ในประเทศไทย:

ระบบการศึกษาไทยเป็นระบบที่ซับซ้อนที่สุดในโลก เพื่อให้ชีวิตเด็กง่ายขึ้น ประเทศไทยจึงนำรูปแบบการศึกษาแบบผสมผสาน มีหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษและการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียน ปัญหาของรูปแบบนี้คือ ทำให้ยากต่อการสอนทุกวิชาให้กับนักเรียนทุกคนพร้อมกัน โรงเรียนในไทยได้สร้างความแปลกประหลาดมากมายในการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีกฎเกณฑ์ หลักสูตร และโครงสร้างที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งปกติแล้วจะไม่เป็นปัญหาในประเทศตะวันตกที่ครูได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ และสามารถจัดการหลายวิชาพร้อมกันได้โดยไม่มีปัญหามากนัก ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายและมีกฎเกณฑ์มากมายที่ต้องใช้ก่อนเริ่มบทเรียนหรือช่วงชั้นเรียนใด ๆ สิ่งนี้อาจเป็นปัญหาโดยเฉพาะเมื่อเรียนคณิตศาสตร์

ระบบการศึกษาไทยไม่ได้คิดมาดีและไม่ยืดหยุ่น คนไทยหลายคนเข้าถึงได้ แต่ระบบการศึกษาไทยไม่ได้คิดดี แม้จะมีศักยภาพที่ดี แต่ก็ยังมีการพัฒนา นักเรียนยังคงเรียนรู้ในขณะที่อยู่ในโรงเรียน และต้องใช้เวลามากในการเปลี่ยนจากโรงเรียนไปที่ทำงาน

Leave a Comment